Detox

Voor je kunt starten met onze dagbehandeling dien je middelenvrij te zijn. Mogelijk moet je ontgiften van alcohol, drugs of medicijnen. Voor een klinische detox kunnen wij je eventueel doorverwijzen naar een partnerkliniek. De duur van de detox is onder andere afhankelijk van het middel, mate van gebruik en van hoe lang je gebruikt. Na de detox kun je instromen in onze dagbehandeling.

Ambulante dagbehandeling

Bij Serenity GGZ bieden wij een intensieve dagbehandeling. Vijf dagen per week van 9.00 tot 16.30 werk je door middel van een combinatie van groepsactiviteiten en individuele gesprekken aan je herstel. De groepsgesprekken zijn gericht op psycho-educatie, terugvalpreventie, mindfulness, CGT en sport en ontspanning. De individuele gesprekken zijn gericht op jouw specifieke problematiek en voortgang. Door middel van systeemgesprekken betrekken we ook je familie bij je weg naar herstel. Daarnaast kijken we gedurende de behandeling naar diverse leefgebieden (zoals wonen, werken en financiën) en ondersteunen je graag met het aanpakken hiervan.

Wij zijn van mening dat een verslaving vaak gepaard gaat met andere problematiek en bieden daarom een geïntegreerd behandelprogramma waarin we ook aan slag gaan met de onderliggende oorzaken en eventuele aanverwante stoornissen zoals depressie, angststoornissen, ADHD en trauma.

Voor je start met de dagbehandeling zal de regiebehandelaar het behandelplan met je doornemen en de duur van de behandeling met jou bespreken. Gemiddeld duurt het traject 8 weken maar dit zal worden afgestemd op, en eventueel gedurende de behandeling bijgesteld naar, jouw persoonlijke situatie, wensen, behoeften en voortgang.

Nazorg

Nadat je de dagbehandeling hebt afgerond, zul je instromen in ons nazorgtraject. Elke week vinden er groepsbijeenkomsten plaats, afwisselend op locatie en online, waarin ervaringen gedeeld kunnen worden en steun gevonden kan worden bij lotgenoten. Daarnaast wordt de individuele therapie indien nodig voortgezet. Mocht het zo zijn dat je na het behandeltraject toch nog een specialistische vervolgbehandeling nodig hebt, zullen we je hiervoor tijdig doorverwijzen en de periode tot aan de vervolgbehandeling op passende wijze overbruggen.