Detox

Mogelijk dient u te ontgiften van alcohol, drugs of medicijnen voordat u met de behandeling kunt starten. Serenity biedt hiervoor een ambulante detox. Wanneer u begint met de ambulante detox komt u naar onze locatie in Wahlwiller voor een onderzoek bij de verslavingsarts. U wordt vervolgens dagelijks thuis bezocht door onze verpleegkundige die u begeleidt in deze fase. De duur van de detox is onder andere afhankelijk van het middel, mate van gebruik en hoe lang u gebruikt. Na de ambulante detox stroomt u in in een van onze behandelingen.

Avondbehandeling

De avondbehandeling is bedoeld voor mensen met lichte problematiek die nog werkzaam zijn en daardoor overdag geen mogelijkheid hebben om behandeling te volgen. U zult wekelijks op maandag- en donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur deelnemen aan onze groepen. De groepen zijn gericht op psycho-educatie, terugvalpreventie, mindfulness, CGT en sport en ontspanning. Er zullen ook individuele gesprekken plaatsvinden gericht op uw specifieke problematiek. Deze gesprekken worden in afstemming met uw behandelaar gepland buiten de tijden van de avondbehandeling om. De duur van het traject hangt van uw persoonlijke situatie af. Gemiddeld gaan we uit van 12 weken maar dat zou in uw situatie dus kunnen afwijken. Alvorens u start met de avondbehandeling zal de regiebehandelaar met u het behandelplan doornemen en de duur van de behandeling met u bespreken.

 

Dag(deel)behandeling

De dagbehandeling is bedoeld voor mensen met matige tot ernstige problematiek die mogelijk nog werkzaam zijn. Hiervoor hebben we de varianten ontwikkeld om twee dagen dagbehandeling of een dagdeelbehandeling te volgen. Het is ook mogelijk om te starten met een intensieve dagbehandeling (vijf dagen per week van 9.00 uur tot 17.00 uur) en deze af te bouwen naar twee dagen ofwel dagdelen. Dit is geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie en voortgang en zal regelmatig met u geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden door middel van het behandelplan.

De dagbehandeling bestaat uit een combinatie van groepsactiviteiten en individuele gesprekken. De groepsgesprekken zijn gericht op psycho-educatie, terugvalpreventie, mindfulness, CGT en sport en ontspanning. De individuele gesprekken zijn gericht op uw specifieke problematiek en voortgang. Gemiddeld duurt een dagbehandeling van vijf dagen 7 weken maar dat wordt bepaald naar uw persoonlijke situatie, wensen en behoeften. Alvorens u start met de dagbehandeling zal de regiebehandelaar met u het behandelplan doornemen en de duur van de behandeling met u bespreken.

Klinische opname

Indien er sprake is van ernstige problematiek en we achten het noodzakelijk dat u tijdelijk uit uw eigen leefomgeving vandaan moet, dan zullen we u een klinische opname aanbieden. Deze levert Serenity momenteel nog niet zelf en daarom zullen we u doorverwijzen naar een partnerkliniek. Na de klinische opname zult u instromen in de dagbehandeling van Serenity waarbij we gezamenlijk de behoeften bepalen om de behandeling in eigen omgeving voort te zetten.

Nazorg

Nadat u een behandeling bij Serenity heeft gevolgd zult u direct instromen in de nazorg. De nazorg bestaat uit een nazorggroep (om de week), individuele gesprekken en er zal gebruik gemaakt worden van e-health. De nazorgbehandeling kent een periode van drie maanden maar u kunt daarna vrijblijvend naar de nazorggroepen blijven komen. Indien u wegens uw problematiek een specialistische vervolgbehandeling nodig heeft, zullen wij ervoor zorg dragen dat u tijdig voor deze behandeling wordt aangemeld en de periode tot aan deze behandeling op gepaste wijze overbruggen.