Ja, graag zelfs! Hij/zij kan niet de gehele intake bij het gesprek aanwezig zijn maar we vernemen ook graag informatie van familie/naasten. Hij/zij zal immers ook tijdens de behandeling betrokken worden (indien u hiervoor toestemming geeft).

Dit is helaas niet mogelijk. De persoon in kwestie zal zelf contact met ons moeten opnemen zodat we de juiste informatie en motivatie kunnen uitvragen. Indien u informatie wilt of ondersteuning bij het bespreekbaar maken van de verslaving bij de persoon in kwestie, kunt u ons bellen op 043-2045003

Een behandeling bij Serenity wordt vergoed vanuit uw basisverzekering indien u vooraf een verwijsbrief kunt overleggen. Uw zorgverzekeraar zal in geval van een naturapolis een deel van de behandeling vergoeden. Het deel dat de zorgverzekeraar niet vergoed is voor onze rekening.

Lees meer informatie over vergoedingen.

Bij Serenity kijken we naar het individu als het gaat om de behandeling. We bieden momenteel geen behandeling voor eetstoornissen, GHB en opiaten afhankelijkheid. Voor overige middelen is dit afhankelijk van het middel, de mate van gebruik en hoe lang u deze reeds gebruikt. Tijdens onze telefonische screening zullen we indiceren of we een passende behandeling kunnen bieden en u vervolgens inplannen voor een intake.

Verlof gedurende de behandeling is enkel toegestaan indien dit noodzakelijk is in het kader van de behandeling of in medische gevallen. U dient dit wel tijdig aan te geven en verlof aan te vragen. Mogelijk dient u deze tijd wel in te halen. Uw behandelaar kan u meer informatie verstrekken.

Nee, afhankelijk van de soort behandeling wordt er voor een passende maaltijd en drinken gezorgd. Indien u deelneemt aan de dagbehandeling wordt gedurende de lunch een broodmaaltijd aangeboden. Eigen eten mag enkel in overleg meegenomen en genuttigd worden.

U ontvangt voor de start van uw behandeling een bevestiging met een startdatum. Hier wordt tevens een lijst aan toegevoegd welke spullen u wel of niet kunt meenemen naar uw behandeling.

De duur van de behandeling is van vele factoren afhankelijk. Enerzijds is dit het soort behandeling en anderzijds uw persoonlijke situatie. De behandeling (inclusief nazorg) zal minimaal 4 maanden duren en maximaal 7 maanden.

Serenity biedt geen crisiszorg. Hiervoor dient u zich te richten tot uw huisarts of de huisartsenpost. Zij zullen in geval van een crisis de zorg overnemen.