Portretfoto 1-B Mike

Van huize uit ben ik opgeleid als sociaal agoog. Daarnaast heb ik de nodige vervolgopleidingen gevolgd in Mindfulness Based Cognitive Therapy , counseling en meer recentelijk de Acceptance and Commitment Therapy. De afgelopen 17 jaar ben ik in verscheidene sectoren binnen het hulpverleningscircuit werkzaam geweest, waaronder de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, psychiatrie, maatschappelijke opvang en sinds 2010 ook binnen de verslavingszorg.
Sinds 2019 werk ik bij Serenity. Mijn activiteiten bestaan onder andere uit het begeleiden van therapeutische sessies MBCT en ACT, zowel individueel als ook in groepsverband.

Ik prijs mij gelukkig deel te mogen uitmaken van het deskundig team van behandelaren van Serenity. Het behandelteam vormt een multidisciplinair dynamisch geheel van uiteenlopende persoonlijkheden, ieder met zijn of haar specifieke talenten, allen met een groot hart voor de cliënt.
Bij Serenity werkt men samen met de cliënt, naast de cliënt vanuit medemenselijke bewogenheid. Het is wellicht deze combinatie van factoren die de behandeling van Serenity doorgaans tot een groot succes maakt voor de mensen die bij Serenity in behandeling komen. Voor mij persoonlijk is het bijzonder inspirerend om deelgenoot te mogen zijn van het proces van herstel en ontwikkeling , mensen te helpen zichzelf te helpen en de kwaliteit van leven van de cliënt in veel gevallen positief te beïnvloeden .