Portretfoto 2-A Rob

Na het behalen van mijn masterdiploma in gezondheids- en sociale psychologie aan de Universiteit van Maastricht, ben ik meteen gestart met werken binnen de verslavingszorg. Ik heb veel affiniteit met deze doelgroep, vanuit eigen ervaring, maar ook omdat ik zie hoe grootschalig de problematiek voorkomt en hoe diepgeworteld deze vaak zit.

Ik haal er dan ook veel voldoening uit om mensen in een behandeling te zien groeien doordat ze, naast het werken aan de verslaving, ook veel aan de onderliggende problematiek kunnen doen. Tijdens mijn behandeling hecht ik veel waarde aan gelijkwaardigheid en openheid, maar schroom ik zeker niet om te confronteren waar nodig. Ik probeer zoveel mogelijk aan te sturen op leren door te doen en te ervaren, om zo weer in verbinding te komen met de eigen behoeften, de sociale omgeving en de natuur. Op die manier hoop ik bij te dragen aan een duurzaam herstel en een betere kwaliteit van leven.