Team

Bij Serenity GGZ werken we met een multidisciplinair behandelteam welke bestaat uit specialisten zoals een psychiater, psychotherapeut, verslavingsarts, verpleegkundigen, psychologen, ervaringsdeskundige en maatschappelijk werkers. Ons team van professionals is ervaren en gemotiveerd om met u aan uw herstel te werken.

 

Kwaliteit

Serenity GGZ vindt het belangrijk om continu in ontwikkeling te zijn en hiermee de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Zo wordt ons behandelprogramma jaarlijks geëvalueerd en passen we innovatieve technieken toe binnen onze behandeling. Daarnaast beschikt onze instelling over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Onze kwaliteit meten we door:

  • Actief de cliënttevredenheid te peilen
  • Ons in te zetten om certificeringen te behalen

 

Clienttevredenheid

Onze interne cliënttevredenheidsmetingen tonen aan dat de cliënten onze behandeling waarderen met een 8 gemiddeld. Op Zorgkaart Nederland kunnen cliënten ook hun waardering voor onze zorg doorgeven. U kunt onze resultaten hier terugvinden.

 

Kwaliteitsstatuut

Diverse GGZ organisaties werken samen aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de zorg. Als onderdeel hiervan hebben ze het model kwaliteitsstatuut voor de GGZ ontwikkeld. Iedere zorgaanbieder is verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben waarin wordt geborgd dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Ook Serenity beschikt over een kwaliteitsstatuut welke u hier kunt lezen.

 

Klachtenregeling

Wij doen ons best om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent. In dat geval kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

 

Klachtenprocedure

De procedure (tevens terug te vinden in de klachtenregeling) ziet er als volgt uit:

  1. Bespreek uw ontevredenheid met de medewerker en/of diens leidinggevende;
  2. Indien u niet tevreden bent met de geboden oplossing, leg uw klacht neer bij de directie of klachtenfunctionaris;
  3. Indien de directie en klachtenfunctionaris uw klacht niet naar tevredenheid oplossen kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg.