Bij Serenity GGZ zijn we ons ervan bewust dat de rol van de familie/naasten van invloed is op het herstel van onze cliënten. Uiteraard heeft de afhankelijkheid van de cliënt ook invloed op de familie/naasten. Daarom vinden wij het belangrijk dat familie/naasten betrokken worden bij de behandeling en er ook voor hen een luisterend oor is.

Serenity maakt tijdens de behandeling gebruik van systeemgesprekken, een familiedag en informatie-avond voor familie/naasten. Hiermee willen we de afhankelijkheid en effecten ervan onder de aandacht brengen maar ook wederzijds begrip creëren.

Heeft u vragen?

Laat uw nummer achter, wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.