De behandeling die Serenity biedt, wordt vergoed vanuit de basisverzekering met uitzondering van het verplichte eigen risico. Indien u uw eigen risico voor dit kalenderjaar reeds verbruikt heeft, kost de behandeling u helemaal niets.

Serenity GGZ heeft momenteel nog geen overeenkomsten met zorgverzekeraars. We spreken dan van niet gecontracteerde zorg. Uw zorgverzekeraar vergoedt daarom (en in geval van een naturapolis) enkel een deel van de behandeling en zal u erop wijzen dat het gedeelte welke zij niet vergoeden door uzelf betaalt moet worden aan de zorgaanbieder. Serenity GGZ zal de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt niet bij u in rekening brengen. Omdat wij niet gecontracteerde zorg leveren maken wij voor de vergoeding gebruik van een zogenaamde ‘akte van cessie’. Deze ondertekent u bij aanvang van uw behandeling waardoor Serenity de afhandeling van de vergoeding namens u kan regelen. Wij zullen u tevens vooraf een indicatie geven van de kosten van uw behandeling welke door de zorgverzekeraar vergoed zullen gaan worden.

Heeft u vragen?

Laat uw nummer achter, wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.